Käyttäjäsopimus ympärivuorokautinen pelioikeus


​​​​​​​VANTAANKOSKEN GOLFHALLI OY

GOLFHALLIN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN KÄYTTÄJÄSOPIMUS

Palveluntuottaja Vantaankosken Golfhalli Oy (myöh. Golfhalli Oy)

Golfhallin käyttöehdot
Golfhallin palvelut ovat käytettävissä päivittäin 24 h / päivä.
Hallin käyttäjällä tulee olla henkilökohtainen käyttöoikeus. Poikkeuksena ovat vain Golfhalli Oy:n järjestämät tilaisuudet tai tutustumispäivät.

Käyttöön oikeutetut
Palvelun käyttö voi perustua osakkuuteen tai jäsenyyteen.
Jokaisen käyttäjän tulee olla koko käyttöoikeuden voimassaolon ajan joko 1) Keimola Golf Vantaa ry:n jäsen tai Keimola Golf Vantaa Oy:n osakas 2) Suur-Helsingin Golf ry:n jäsen tai Suur-Helsingin Golf Oy:n osakas tai
3) Nurmijärven Golfklubi ry:n jäsen
Käyttöoikeus todennetaan henkilökohtaisella avaimella (tagilla) ja varaustunnuksilla. Kumpaakaan ei voi luovuttaa toiselle henkilölle. Kadonneesta tagista peritään 50€ maksu. Hallin käytön yhteydessä käyttöoikeus voidaan tarkistaa Golfhalli Oy:n toimesta. Tällöin käyttäjän on kyettävä todentamaan henkilöllisyytensä.
Käyttöoikeus on henkilökohtainen. Käyttöoikeutta ei voi käyttäjän toimesta siirtää toiselle osapuolelle käyttöoikeuden aikana.

Käyttöoikeuden voimassaoloaika ja maksut
Käyttöoikeus on voimassa käyttökauden kerrallaan. Käyttökausi 1.11. -31.10.
Vuotuisen käyttömaksun suuruudesta päättää Golfhalli Oy:n hallitus.
Maksuvelvoite, maksutavasta riippumatta, säilyy koko sopimuksen ajan.
Pelaaja voi luopua käyttöoikeudestaan kesken kauden. Tämä on mahdollista, kun kaikki kauteen liittyvät maksut on suoritettu. Loput maksuerät tulee kuitenkin maksaa käyttöoikeuden luovutuspäivään mennessä.

Tilojen käyttöoikeudet ja rajoitukset
Tilojen käyttöoikeus on vapaa käyttöoikeuden voimassaoloaikana varausjärjestelmästä varattujen aikojen puitteissa.
Golfhalli Oy:llä on kuitenkin etuoikeus varata tiloja omistajiensa harjoitusryhmien käyttöön tai muiden sidosryhmien käyttöön markkinointi tarkoituksessa.

Golf
Palvelujen käyttäjä on oikeutettu käyttämään kaikkia golftoimintoja rajoittamattomasti, mutta kuitenkin tuottajan määrittelemien käyttösääntöjen puitteissa. Rangen lyöntipaikat sekä Trackman simulaattori laitteiden käyttöaika varataan Golfhalli Oy:n ajanvarauskalenterista, lähipelialue on vapaasti kaikkien hallin asiakkaiden käytössä oman käyttöoikeuden puitteissa.
Kuntosali
Kuntosali on veloitukseton lisäpalvelu. Kuntosalin käyttöä säätelee kiinteistön omistaja, ja mahdolliset käyttörajoitukset eivät vaikuta golfhallin käyttömaksuihin.
P-alueet
Aidattu, automaattiportin takan oleva paikoitusalue on vapaasti golfhallin käyttäjien käytettävissä. Sanomalan asiakas- / vieraspaikat eivät ole hallin asiakkaiden käytössä.
Muut tilat
Pukuhuoneet ja saunat ovat käytettävissä kiinteistön omistajien antamien ohjeiden mukaisesti.
Bägivarasto:
Golfhallin tiloissa on rajattu määrä bägikaappeja, joiden käytöstä peritään erillinen vuosivuokra. Bägikaappien saatavuus ei vaikuta golfhallin käyttömaksuihin.

Rajoitukset tilojen käytössä
Hallin käyttö- tai huoltokatkot, laitteiden rikkoutuminen tai hetkellinen toimimattomuus, ajanvarauksen katkot, ruuhkat tai toimimattomuus, peliaikojen saatavuuden muutokset eivätkä käyttörajoitukset viranomaisen vaatimuksesta velvoita tuottajaa korvaamaan käyttäjälle edellisistä syistä estynyttä käyttöä tai käytön vaikeudesta käyttäjälle aiheutuvaa harmia.
Epäselvyyksien tai riita-asioiden käsittely pyritään ensisijaisesti hoitamaan sopijapuolien välisellä neuvottelulla.

Maksutavan valinta
Golfhallin käyttöoikeus ostetaan Vantaankosken golfhallin verkkokaupasta ja samalla asiakas luo itselleen tunnukset, joilla myöhemmin varaa myös peliaikoja halliin. Hyväksytyt maksutavat ovat verkkokaupan tarjoamat vaihtoehdot.

Häiriökäyttäytyminen / Sääntörikkomukset
Jos pelaaja ei noudata halliyhtiön ohjeita hallinkäytölle. On halliyhtiöllä oikeus peruuttaa pelaajan varausoikeus halliin toistaiseksi tai toistuvissa sääntörikkomuksissa, päättää pelaajan käyttöoikeus välittömästi.
Sääntörikkomustilanteessa hallin maksettuja maksuja ei palauteta.


Asiakas ostaessaan käyttöoikeuden verkkokaupasta hyväksyy samalla tämän sopimuksen.