Käyttösopimus

VANTAANKOSKEN GOLFHALLI OY GOLFHALLIN PALVELUJEN KÄYTTÄJÄSOPIMUS

Palveluntuottaja Vantaankosken Golfhalli Oy (myöh. Golfhalli Oy)

Golfhallin käyttöehdot
Golfhallin palvelut ovat käytettävissä päivittäin 24 h / päivä.
Hallin käyttäjällä tulee olla henkilökohtainen käyttöoikeus. Poikkeuksena ovat vain Golfhalli Oy:n järjestämät tilaisuudet tai tutustumispäivät.

Käyttöön oikeutetut
Palvelun käyttö voi perustua osakkuuteen tai jäsenyyteen.
Jokaisen käyttäjän tulee olla koko käyttöoikeuden voimassaolon ajan joko 1) Keimola Golf ry:n jäsen tai Keimola Golf Club Oy:n osakas 2) Suur-Helsingin Golf ry:n jäsen tai Suur-Helsingin Golf Oy:n osakas tai 3) Nurmijärven Golfklubi ry:n jäsen.

Käyttöoikeus todennetaan henkilökohtaisella avaimella (tagilla) ja varaustunnuksilla. Kumpaakaan ei voi luovuttaa toiselle henkilölle. Kadonneesta tagista peritään 50€ maksu. Hallin käytön yhteydessä käyttöoikeus voidaan tarkistaa Golfhalli Oy:n toimesta. Tällöin käyttäjän on kyettävä todentamaan henkilöllisyytensä. Käyttöoikeus on henkilökohtainen. Käyttöoikeutta ei voi käyttäjän toimesta siirtää toiselle osapuolelle käyttöoikeuden aikana.

Käyttöoikeuden voimassaoloaika ja maksut
Käyttöoikeus on voimassa käyttökauden kerrallaan. Käyttökausi 1.11.2023-31.10.2024.
Vuotuisen käyttömaksun suuruudesta päättää Golfhalli Oy:n hallitus. Golfhallin käyttömaksu suoritetaan verkkokaupassa tilauksen yhteydessä.

Tilojen käyttöoikeudet ja rajoitukset
Tilat ovat pääsääntöisesti koko ajan käyttäjien vapaasti käytettävissä. Golfhalli Oy:llä on kuitenkin etuoikeus varata tiloja omistajiensa harjoitusryhmien käyttöön tai muiden sidosryhmien käyttöön markkinointitarkoituksessa.

Golf
Palvelujen käyttäjä on oikeutettu käyttämään kaikkia golftoimintoja rajoittamattomasti, mutta kuitenkin tuottajan määrittelemien käyttösääntöjen puitteissa
Kuntosali
Kuntosali on veloitukseton lisäpalvelu. Kuntosalin käyttöä säätelee kiinteistön omistaja, ja mahdolliset käyttörajoitukset eivät vaikuta golfhallin käyttömaksuihin.
P-alueet
Aidattu, automaattiportin takan oleva paikoitusalue on vapaasti golfhallin käyttäjien käytettävissä.
Muut tilat
Pukuhuoneet ja saunat ovat käytettävissä kiinteistön omistajien antamien ohjeiden mukaisesti.
Bägivarasto: Golfhallin tiloissa on rajattu määrä bägikaappeja, joiden käytöstä peritään erillinen vuosivuokra. Bägikaappien saatavuus ei vaikuta golfhallin käyttömaksuihin.

Menettely tilojen käytön häiriötilanteissa
Hallin käyttö- tai huoltokatkot, laitteiden rikkoutuminen tai hetkellinen toimimattomuus, ajanvarauksen katkot, ruuhkat tai toimimattomuus, peliaikojen saatavuuden muutokset eivät velvoita tuottajaa korvaamaan käyttäjälle edellisistä syistä estynyttä käyttöä tai käytön vaikeudesta käyttäjälle aiheutuvaa harmia. Epäselvyyksien tai riita-asioiden käsittely pyritään ensisijaisesti hoitamaan sopijapuolien välisellä neuvottelulla.


Tällä sopimuksella osapuolet sitoutuvat toimimaan sopimusehtojen mukaisesti.