Golfhallin toiminta saa jatkua Avi:n päätöksellä

Valtioneuvosto on linjannut uusia rajoituksia epidemian leviämisen hillitsemiseksi.

Rajoituksista suurin osa tulee voimaan 28.12.2021. Tartuntatautilaissa määritellään (58§) tiettyjä liikunta- ja urheilutiloja. Viime kevään linjausten mukaan golfin sisäharjoitteluradat ja simulaattorit eivät kuulu rajoitusten piiriin. Sisäharjoittelua on siis mahdollista jatkaa rajoitusten tullessa voimaan. Alla olevat minimivaatimukset tiloissa tulee kuitenkin ottaa huomioon.

Huolehditaan käsihygienista.

Harjoittelemaan ainoastaan terveenä.

Golfhallissa on maskipakko. Maskin käyttö koskee kaikkia hallissa asioivia, lukuunottamatta muutamia erityisluvan saaneita. Erityisluvista on sovittu henkilökohtaisesti halliyhtiön ja ko. henkilöiden kesken.​​​​​​​

Pidetään huoli turvaväleistä niin hyvin kuin se on hallissa mahdollista.


Olemme etuoikeutettuja kun voimme jatkaa hallissa harjoittelua, pidetään huoli siitä, että näin voimme tehdä myös jatkossa.


Golfterveisin,

Jarkko Raski

Vantaankosken Golfhalli